نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

متر

تومان
متر ابزار اندازه گیری قابل حمل برای تعیین کمیت ابعاد اشیا و یا فاصله بین آنها می باشد. متر ها بر اساس واحد های مختلف طول از جمله سانتی متر، اینچ و ... علامت گذاری می شوند. دست کم وجود یک متر در هر جعبه ابزاری الزامیست.