هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آمادگی ، کار سخت و یادگیری از شکست است.

مدیر عامل مجموعه بازرگانی دلتا  

تیم بازرگانی دلتا

هدف ما آرامش و رضایت شماست 
a1

محمدرضا بنادکوکی

مدیر عامل / بنیانگذار
a9

مهدی بنادکوکی

مدیر دیجیتال مارکتینگ
a2

سارا خادمی

مدیر فروش شعبه هشتگرد
samaneh-ghadyani

سمانه قدیانی

کارشناس فروش شعبه مرکزی
zahra

زهرا موم‌وند

کارشناس ارشد فروش شعبه مرکزی
3

محمد صالحی

مدیریت انبار
4

علی حاج‌غلامرضایی بهادرانی

مدیریت لجستیک
a1

محمدرضا بنادکوکی

مدیر عامل / بنیانگذار
a9

مهدی بنادکوکی

مدیر دیجیتال مارکتینگ
a2

سارا خادمی

مدیر فروش شعبه هشتگرد
samaneh-ghadyani

سمانه قدیانی

کارشناس فروش شعبه مرکزی
zahra

زهرا موم‌وند

کارشناس ارشد فروش شعبه مرکزی
3

محمد صالحی

مدیریت انبار
4

علی حاج‌غلامرضایی بهادرانی

مدیریت لجستیک
درباره ما

بازرگانی دلتا در رسانه ها